ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Οι δικηγορικές μας υπηρεσίες καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα, όπως Αστικό δίκαιο, Ενοχικό Δίκαιο, Εμπορικό Δίκαιο, Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιριών, Ακίνητα, Διαχείριση περιουσιών ημεδαπών και αλλοδαπών, Εθνικό Κτηματολόγιο, Δίκαιο Αθέμιτου Ανταγωνισμού, Συμβάσεις, Νομικοί Έλεγχοι, Χρηματιστηριακό Δίκαιο, Επενδύσεις, Συγχωνεύσεις και Εξαγορές, Κεφάλαια Επιχειρηματικών Συμμετοχών, Δίκαιο για την Ενέργεια, Οικογενειακό και Κληρονομικό Δίκαιο, Αντιδικίες, Διαπραγματεύσεις, Δικαστηριακή Πρακτική.

Εκπροσωπούμε τους πελάτες μας ενώπιον των Ελληνικών Δικαστηρίων όλων των βαθμών για τη δικαστική επιδίωξη των αξιώσεών τους και την ικανοποίηση των απαιτήσεών τους.

Συνεργαζόμαστε επί χρόνια με καταξιωμένους δικηγόρους σε άλλους τομείς, όπως ποινικό δίκαιο, διοικητικό δίκαιο κλπ., όταν οι υποθέσεις των πελατών μας άπτονται και τέτοιων θεμάτων.

Με μεγάλη συνέπεια βοηθούμε τους πελάτες μας να καταλήξουν σε εμπορικά λειτουργικές λύσεις σε ένα ευρύ πεδίο συναλλαγών και επιχειρηματικών σχεδίων και γενικά στην ευνοϊκότερη για τον πελάτη μας επίλυση προβλημάτων ή αντιδικιών.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ορισμένους τομείς εξειδίκευσης του γραφείου μας:

ΑΚΙΝΗΤΑ Προετοιμάζουμε, συντάσσουμε και πραγματοποιούμε συμβόλαια για κάθε είδους δικαιώματα επί ακινήτων. Κάνουμε πλήρη νομικό έλεγχο τίτλων σε όλα τα Υποθηκοφυλακεία και Κτηματολόγια, τον οποίο γνωρίζουμε πάντοτε εγγράφως στους πελάτες μας. Έχουμε πραγματοποιήσει χιλιάδες συμβόλαια ακινήτων και αντιμετωπίσει πολύπλοκα νομικά προβλήματα. Έχουμε προβεί σε πλείστες αιτήσεις του Ν. 2664/1998, όπως τροποποιήθηκε, για ακίνητα καταχωρημένα στο Κτηματολόγιο και έχουμε μεγάλη εμπειρία σε υποθέσεις που χρειάστηκαν αντιμετώπιση προβλημάτων και περιορισμών της πολεοδομικής και περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Συνεργαζόμαστε με έμπειρους  Συμβολαιογράφους, Αρχιτέκτονες και Μηχανικούς.

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ενδεικτικά έχουμε κερδίσει περίπλοκες υποθέσεις ακύρωσης συμβολαίων, δωρεών, διατροφής, κληρονομικές υποθέσεις κλπ.

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ Eνδεικτικά, υπόθεση ξένου οίκου για απομίμηση προϊόντος και αθέμιτο ανταγωνισμό, επιτυχής διεκδίκηση αμοιβών από σύμβαση έργου, ακύρωση συμβολαιογραφικής πράξης άστοργης δωρεάς, αστικές και εμπορικές διαφορές σε Δικαστήρια όλων των βαθμών, χειρισμός περιβαλλοντικών θεμάτων ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κλπ.

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΕΤΑΙΡΙΕΣ Αναλαμβάνουμε τη σύσταση κάθε τύπου επιχείρησης. Παρέχουμε πλήρεις συμβουλές και υποστήριξη σε όλα τα νομικά θέματα της λειτουργίας μίας εταιρίας οποιασδήποτε μορφής. Συντάσσουμε κάθε είδους απαιτούμενη σύμβαση εμπορικής φύσης. Αναλαμβάνουμε τη δικαστική εκπροσώπηση σε υποθέσεις εμπορικού δικαίου.

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Παρέχουμε νομικές συμβουλές και συντάσσουμε σχετικά έγγραφα, συμβάσεις κλπ. επί θεμάτων που αφορούν σε επενδύσεις στην Ελλάδα, στην υπαγωγή τους σε αναπτυξιακούς νόμους, σε ενδοεταιρικές συναλλαγές σε Ομίλους Εταιριών, Δανειακές Συμβάσεις, επενδύσεις σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, συγχωνεύσεις, μετατροπές κλπ., εφαρμοστέο δίκαιο.

Προβαίνουμε σε αναλυτικό νομικό έλεγχο για εταιρίες που εισάγουν τις μετοχές τους στο Χρηματιστήριο και συντάσσουμε συμβάσεις και όλα τα νομικά έγγραφα για επενδύσεις σε Κεφάλαια Επιχειρηματικών Συμμετοχών.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ - ΔΙΚΑΙΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Συντάσσουμε και εκδικάζουμε αγωγές με θέματα παράνομου ανταγωνισμού, συντάσσουμε κάθε είδους σχετικές συμβάσεις. Αναλαμβάνουμε τη δικαστική εκπροσώπηση σε θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας και ανταγωνισμού.

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ  Συντάσσουμε Συμβάσεις, όπως συμβάσεις franchising (δικαιόχρησης), συμβάσεις διανομής, παροχής υπηρεσιών και πάσης φύσεως ιδιωτικές συμβάσεις, όπως μισθωτήρια, συμβάσεις μετόχων, επιχειρηματικών συμμετοχών κλπ. Μεταφράζουμε όλα τα απαιτούμενα έγγραφα.

Αναλαμβάνουμε τη δικαστική προστασία των δικαιωμάτων αυτών και τη δικαστική επιδίωξη είσπραξης τυχόν οφειλομένων αμοιβών.

ΞΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ-ΣΚΑΦΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ  Χειριζόμαστε όλα τα νομικά έγγραφα που απαιτούνται για τη σύσταση ξένης εταιρίας στην Κύπρο, Λιβερία, Παναμά, Isle of Man, Mashall Islands, Γιβραλτάρ, Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα, Χονγκ Κονγκ κλπ. και συντάσσουμε όλα τα απαιτούμενα έγγραφα για τη διαχείριση και διοίκησή τους.


ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ


1000 χαρακτήρες απομένουν
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ


Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας & Λαμψάκου 5
                    Αθήνα
                    11528

Τηλέφωνα: (+30) 210 7470402
                   (+30) 210 7470475

Fax:            (+30) 210 7470475

e-mail:        vbklaw@gmail.com

website:    
www.vbklawyers.gr